Bogdan Trifunović

bogdan_298x282
Bogdan Trifunović, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Čačak

Bogdan Trifunović (1977) je direktor Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ u Čačku, gde je do 2015. godine rukovodio poslovima digitalizacije bibliotečke građe i izvora i uvođenja novih tehnologija u poslovanje ustanove. Završio je osnovne i master studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorske studije kulture na Univerzitetu u Varšavi 2015. godine, dok je stručni ispit iz bibliotečko-informacione delatnosti položio 2005. godine. Stručno se usavršavao u Nacionalnoj biblioteci Češke republike u Pragu 2008. godine, na univerzitetima u Gracu i Štutgartu tokom 2013. i 2014. godine, kao i u Regensburgu 2018. godine. Autor je tri knjige i većeg broja naučnih i stručnih radova na srpskom i engleskom jeziku. Urednik je stručnog časopisa za bibliotekarstvo „Glas biblioteke“ i član redakcije naučnih časopisa „Bibliotekar“ i „Digital Library Perspectives“ (SAD). U februaru 2016. godine izabran je za predsednika Bibliotekarskog društva Srbije, najstarijeg i najvećeg strukovnog udruženja u zemlji.

 

IZLAGANJE

„Enterijer biblioteka u funkciji interakcije sa korisnikom 21. veka“

Inovativna arhitektonska rešenja bibliotečke prostore u svetu sve više pretvaraju u buduće centre zajednica (community centers). Spektar bibliotečkih usluga dinamično se širi i neprestano menja, pri čemu je uređenje enterijera važan segment uvođenja inovacija u poslovanju biblioteka. Navešćemo sveži primer Dokk 1 biblioteke i kulturnog centra u Arhusu, Danska. Građani Arhusa su u okviru usluga nove biblioteke dobili i usluge koje je ranije tradicionalno pružala lokalna administracija, upravo zbog povezivanja u jedno mesta gde se građani okupljaju i mogućnosti što većeg zadovoljenja njihovih potreba, u ovom slučaju ne samo iz domena kulture. Uređenje prostora i planiranje enterijera u tu svrhu, u saradnji sa drugim institucijama i pojedincima, značajno je doprinelo uspehu pomenutog projekta, zvanično najbolje javne biblioteke u svetu u 2016. godini. Ovaj rad će se stoga baviti temom funkcionalnih rešenja enterijera biblioteka, gde se dizajn i forma sagledavaju kroz neprestana usavršavanja i izmene u korist budućnosti biblioteka kao centara svojih zajednica.