Jasmina Ninkov

jasmina_298x282
Jasmina Ninkov, Biblioteka grada Beograda Fotografija: Željko Jovanović

Jasmina Ninkov je diplomirala novinarstvo na Fakultetu  političkih nauka u Beogradu (1986). Ima najviše stručno zvanje -zvanje diplomiranog bibliotekara savetnika (2006).Aktivno učestvuje na značajnim konferencijama u Evropi i svetu i objavljuje tekstove u stranim časopisima o knjigama, čitanju, bibliotečkoj nauci, evropskim integracijama, inovacijama i doživotnom učenju. Učestvovala je na brojnim stručnim skupovima, seminarima, radionicama, međunarodnim i strateškim konferencijama. Bila je koordinatorka za Srbiju u okviru nekoliko projekata Evropske komisije u oblasti implementacije novih tehnologija u kulturi: Pulman, Calimera, AccessIT, AccessITplus, Europeana Awareness, Locloud, Di-XL (Evropska komisija, ICT). Bila je direktorka biblioteke „Milutin Bojić“ u Beogradu  od 2002 -2009. godine. Od 2009. direktorka je Biblioteke grada Beograda. Član je Stalnog odbora  Metlib Sekcije IFLA-e. Bila je članica INELI grupe inovatora (Cohort two) koju je finansirala Fondacija Bill & Melinda Gates  (Global Libraries) i učestvovala u projektu o inovativnost u javnim bibliotekama INELI Balkan, koji je finansirala organizacije Future Libraries (Grčka) kao ambasador“ za Srbiju. Pored većeg broja radova objavila je i knjigu Biblioteke 21.veka 2011. godine.

 

IZLAGANJE

„Inovacije – INELI inicijativa: šta morate znati da biste postali inovator?“

Međunarodna i srpska perspektiva sa primerima iz Biblioteke grada Beograda

Prezentacija će pružiti uvid u jednu od najinovativnijih biblioteka u Srbiji sa dodatnim primerima iz međunarodne prakse. Lideri iz javnih biblioteka širom sveta suočavaju se sa izazovima bez presedana koje donosi vreme novih tehnologija i brzih promena, a ovo turbulentno okruženje nudi jedinstvenu priliku za njihove predstavnike da redefinišu šta to  znači biti dobra javna biblioteka. Piter Draker (Peter Drucker) kaže da ,,najveća opasnost u turbulentnim vremenima nije turbulencija sama, nego ponašanje u skladu sa jučerašnjom logikom“. Fondacija Bill & Melinda Gates  u okviru Global libraries smatra da  najefikasniji način da se osiguraju novi lideri biblioteka nije postupanje sa jučerašnjom logikom, već pružanje mogućnosti da se oni povežu međusobno, kako bi istražili nove ideje, eksperimentisali sa novim uslugama i učili jedni od drugih. Ovo je  rezultiralo mrežom lidera iz celog sveta INELI koji imaju zajedničku viziju o tome kakve javne biblioteke u dvadeset prvom veku  mogu i moraju da budu, i koje veštine su potrebne kako bi primenile tu viziju u svojim zemljama. Inovativnost i primena inovacija u radu  postale su veoma važan deo menadžmenta i moraju se razviti. Šta treba naučiti da bi postao uspešan inovator?